Dyscyplina finansów publicznych

Kancelaria również świadczy pomoc prawną w postępowaniach w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym :

  • – w ramach postępowań wyjaśniających,
  • – w postępowaniach przed komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • – w postępowaniach odwoławczych przed Główną Komisją Orzekającą.

Na każdym z ww. etapów postępowania świadczymy pomoc prawną w zakresie opracowania rzeczowych wyjaśnień do każdego ze stawianych zarzutów i obraniu właściwej linii obrony.