Stała obsługa przedsiębiorców

Prowadząc obsługę prawną podmiotów gospodarczych Kancelaria zapewnia bezpieczeństwo prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zawieranych transakcji. W ramach świadczonych usług, obsługujemy organy spółek, ich posiedzenia, przygotowujemy projekty dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy. Tworzymy, przekształcamy, restrukturyzujemy spółki, ich oddziały i filie. Podejmujemy się obsługi prawnej projektów inwestycyjnych w zakresie konstruowania, opiniowania i negocjowania umów, rozwiązywania sporów pomiędzy inwestorami i wykonawcami inwestycji.

Pomagamy dobrać optymalne zabezpieczenie realizowanych kontraktów. Zapewniamy pełną obsługę prawną przy realizacji umów, na każdym etapie ich wykonywania. Świadczymy pomoc prawną przy ustanawianiu zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności, udzielaniu poręczeń, gwarancji itp. W ramach bieżącej obsługi przedsiębiorców prowadzimy skuteczną windykację należności pieniężnych, zapewniamy zastępstwo procesowe oraz aktywny nadzór nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego.

Ponadto, przygotowujemy i audytujemy obowiązujące u pracodawców regulaminy pracy, umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, regulaminy wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji, i inne dokumenty korporacyjne. Pomagamy dobrać optymalną formę zatrudnienia, reprezentujemy naszych Klientów w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa pracy.

Wypracowane przez Kancelarię standardy działania pozwalają na świadczenie najwyższej jakości kompleksowych usług prawnych uwzględniających indywidualne potrzeby każdego Klienta, elastycznie dopasowując zasady i formy współpracy – zarówno w zakresie stałych, miesięcznych ryczałtów (z limitem bądź bez limitu godzin), stawek godzinowych, jak i wynagrodzeń ryczałtowych za konkretne zlecenia.